درآمد در معاملات کپی 

توسعه شبکه های اجتماعی نیز معاملات در بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار داده است. محبوبیت رو به رشد تجارت اجتماعی به شما این امکان را می دهد تا حتی کسانی را که دانش شان