گزینه های متعددی برای توسعه رویدادها در بیت کوین 

ما با آرتور هیز کارشناس مالی بازار کریپتو در مورد سناریوهای احتمالی بازار کریپتو گفتگو کردیم. تورم (شاخص CPI) در اواسط سال ۲۰۲۲ به اوج خود رسید و بر اساس آخرین داده ها شروع به